zadarmo  Registrácia

Bezplatná registrácia firmy do katalógu firiem

Názov firmy - podľa živnostenského registra

Vkladajte iba platné IČO, bude overené

Dátum založenia firmy podľa registračného úradu

Činnosť firmy

Maximálne 80 znakov. Krátky popis - kľúčové slová k činnosti firmy, napr.: Inštalatér, voda, kúrenie, plyn

Doporučená dĺžka popisu činnosti firmy je približne 500 znakov. Detailne popíšte činnosť firmy - Čo? Ako? Kde?

Adresa sídla firmy

Kontakty na sídlo firmy*  (Min 1)

# Typ kontaktu Názov kontaktu Kontaktný údaj
+ Pridať kontakty

Prevádzkareň

Adresy vysunutých pracovísk, kde firma prevádzkuje svoju činnosť

+ Nová prevádzka firmy
Kategórie*  (Min 1, Max 10)
Logo
Správca firemného záznamu
Vytvorenie správcu firemného záznamu

Pravidlá registrácie
Pred registráciou si prosím overte, či sa Vaša firma nenachádza v databáze katalógu. To tak, že napíšete Vaše IČO do vyhľadávania v hornej časti stránky a kliknete na "Hľadať". Ak sa firma nachádza v databáze, stačí informácie o firme aktualizovať. Odkaz na formulár pre aktualizáciu firmy nájdete na detaile firmy v ľavom menu nazvaný "Aktualizovať firmu".

Registrácia je úplne zadarmo. Každá firma má nárok na využívanie funkcií katalógu bez akýchkoľvek poplatkov.

1. všetky nedávno pridané záznamy podliehajú kontrole administrátorom
2. vkladateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o serveri
3. registrácia je bezplatná
4. tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Vaše údaje nebudú mimo Váš zápis v katalógu firiem poskytnuté tretím osobám
5. kliknutím na tlačítko potvrdzujúce registráciu, súhlasíte s podmienkami tu zverejnenými...

Súhlas s pravidlami a